Fritz Klier žije a pracuje v bývalém domě dvorního soudce ve Vornbachu am Inn (okr. Passau). Zbývá se hlavně kresbou. Jeho spontánní, agresivní a přece jistý malířský styl dává jeho obrazům punc nezaměnitelnosti.

» Stručná data
1945 narozen v Ebersbachu
1967 Škola užitého umění München
1991 Spoluzakladatel „Gruppe 91“
1997 Kulturní cena okresu Passau
2000 Přestěhování do vlastního atelieru „Maria am Sand“
» K umělci


Předsudek

Obyčejně je předsudek výrazem stagnujícího ducha, který není schopný adekvátně posoudit nové – takovému duchu ale chybí síla k rozpoznání vlastního zatížení předsudky. „Mám své předsudky” pojmenoval Fritz Klier jednu ze svých výstav. Tento rafinovaný paradox, přicházející v hávu prioritně provokujícího prohlášení, je ve verbální shodě s výtvarnou výpovědí geniálního malíře Fritze Kliera.

Především samolibě nebo ironicky si mnohá z jeho děl pohrávají s odhalením nízkého v domněle vznešeném, ubohého ve velkopanských gestech, reálně materialistického ve vznešeném ethosu. Klier ale protiklady neodhaluje, aby je vzájemně třídil podle nějakých kritérií na dobro a zlo, ne, protiklady jsou „míněny jako jednotka”, paradox se stává pomůckou k vnímání.

Tím Fritz Klier boří předsudky – především ty, kterých využívají „mocní a bohatí” a „dobří a krásní” – a využívá v tomto jednání zcela vědomě obrazové prvky, nabité předsudky. Na povrch vycházejí potlačené pravdy a souvislosti, které by mnozí nejradši ani neodhalovali.

To může provokovat – provokace ale sama o sobě není přáním vyzrále umělecké osobnosti Fritze Kliera. V protikladu k mnohým kolegům, produkujících pohoršlivé, aby se působivě pro publikum chovali jako enfant terrible, dává Klier – jako „Dirty Old Man” ve smyslu Bukowského, tedy jako jeden z těch, kteří již mnoho špatného sami viděli a zažili – technicky perfektní a obsahově podložený podnět k nahlédnutí za fasády.Georg A. Thuringer

Výňatek z výstavy